Kaasamine

PERE organisatsiooni siseselt püüdleb moodsa progressiivse ja libertaarse arutleva demokraatia poole, mis võimaldaks erinevaid arvamusi kaasata:

  • liikmeid PERE rahva foorumite kaudu;
  • organisatsiooniväliseid isikuid PERE sõprade foorumite kaudu;
  • üle video-silla osalemise võimalusega töötubadega;
  • jne.