Põliseestlaste Rahvaerakond

Tänaseni, kogu ajaloo jooksul pole eksisteerinud mitte ühtegi erakonda Eestimaa pinnal, mis selle põlisrahva – eestlaste huve kannaks ja kelle juhtmõtteks oleks: “Poliitika ja valitsemine Eesti põlisrahva eelistuste alusel”. Nüüd see aeg on käes!

Poliitika ja valitsemine Eesti põlisrahva eelistuste alusel.

2018. aastal, peale maarahva enesemääramise järjekordset Jääkeldrisse suunamist Eesti Vabariigi paljurahvuselisele kodanike koolusele tuginevate poliitiliste peavooluerakondade poolt, lähtudes eeldusest et “Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud üle viie tuhande aasta. Seega eesti rahvas on põlisrahvas.” – otsustas Eesti Rahva Selts kutsuda ellu Põliseestlaste Rahvaerakonna

Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud üle viie tuhande aasta. Seega eesti rahvas on põlisrahvas.

Rahvusvaheline õigus – ÜRO põlisrahvaste õiguste konventsioon (UNDRIP), ÜRO rahvusvahelise tööorganisatsiooni põlis- ja hõimurahvaste õiguste deklaratsioon (ILO C-169) ja Euroopa Parlamendi põlisrahvaste õiguste deklaratsioon (2007/2206(INI)) – sedastab et Eestimaa on Eesti põlisrahva – eestlaste omand.

Põlisrahvaste õiguste võtmes Eesti riik on pelgalt rahvusvahelise suhtluse subjekt, mis peab tagama avaliku korra, ning kohalik omavalitsus on pelgalt kohaliku elu korraldaja, kelle soorituse kvaliteet peab olema hea – vastama põlisrahva ootustele; kõik otsused mis maa ja rahva saatust puudutavad peavad saama põlisrahva heakskiidu.

Põliseestlaste Rahvaerakond eeltoodut arvestades on võtnud eesmärgiks tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ning riigi juhtimise põlisrahva eelistuste alusel tagades maa ja rahva taastootmisvõime säilimise, kodanikkonnale eluliselt oluliste teenuste viivitamatu kättesaadavuse ka eriolukordades, hea hariduse, stabiilse majanduse, eneseteostuse võimaluse oma valitud elukutsel ning väärika vanaduspõlve.

PERE hoiab fookust!

Tutvu lähemalt Põliseestlaste Rahvaerakonnaga: