Liitu!

Mitte ükski Eestis 2020.a tegev erakond ei kanna põlisrahva huve!

PERE on Eesti põlisrahvale-eestlastele tuginev eesti rahvusest Eesti Vabariigi kodanikke koondav poliitiline ühendus. PERE otseseks ja esmaseks ülesandeks on luua pikaajalise arengukavaga Eesti Vabariik ja tagada kodanike turvalisus ning väärikad elutingimused, mille põhialuseks on Eesti põlisrahva eelistused. Tuleb taastada Eesti Vabariigi suveräänsus ja anda nii Eesti Vabariigile, põlisrahvale ja kodanikkonnale tagasi need õigused mis on neilt usurpeeritud.

PERE hoiab fookust!
Eesti maa on Eesti põlisrahva omand. Eesti riik on pelgalt rahvusvahelise suhtluse subjekt ja avaliku halduse institutsioon ning kohalik omavalitsus on kohaliku elu korraldaja, kelle soorituse kvaliteet peab olema hea ning vastama põlisrahva ootustele;
tagama maa ja rahva taastootmisvõime säilimise, kodanikkonnale eluliselt oluliste teenuste viivitamatu kättesaadavuse ka eriolukordades, hea halduse ja hariduse, stabiilse majanduse, eneseteostuse võimaluse oma valitud elukutsel ning väärika vanaduspõlve.

Liitu PERE liikmeskonnaga või astu PERE inforingi jättes allpool vormil märkimata soovi astuda erakonna liikmeks.