Eesti sünnipäeval

Juhime liikmete ja jälgijate tähelepanu halenaljakale olukorrale Eesti Vabariigis.

A. Eestis juba 90.a kestnud poliitiline prostitutsioon on tänaseks kulmineerunud seoses Keskerakonna lõhestamisega. On loomulik, kui osal liberaalse KE liidritest tekkis tahtmine erakonnast lahkuda (aga mitte jääda seal võitlema oma tõekspidamiste eest!), siis mõjub valijate jaoks jämekoomiliselt nende ümberrivistumine sotsialistlike poliitiliste vastaste või hoopis konservatiivse partei ridadesse. See, mis praegu toimub, on eesti poliitmoraali hale läbikukkumine; näitlikustav ilming isikukultusest ja kaasnevalt poliitikute kui ka peavooluerakondade ideoloogilise usutavuse täielikust puudumisest.

B. Äsjalõppenud õpetajate streigist saab teha järgmised järeldused:

Streik sai võimalikuks “tänu” koalitsiooni organiseeritud näilisele konfliktile. Õpetajate õigustatud nõudmiste poolt olid justkui “head” sotsid ja E-200, vastu “paha” peaminister (reformarid). Kuulekas ajakirjandus võimendas selle koalitsiooni kriisiks.

Streik oli “tänu” ametiühinguliikumise mannetusele puudulikult ette valmistatud. Ilma teiste elualade ametiühingute solidaarsusstreikideta ei saavutatud praktiliselt mitte midagi. Sotsialistlike haridustöötajate liit mängis kõigi haridustöötajate esindajat, müües 17 Eurot eest (miinus maksud) maha valimislubaduste alusel õigustatud ootused ja Ühtse Eesti kooli kaudu erivajadusega immigrantide integreerimisega kaasneva lisakoormuse ning mure seoses riigi haridusliku taseme eestlaste laste (hariduse taseme ja edu edasises elus) arvelt keskmistamise pärast.

Sõjaprintsess Kaja võitis lahingu – kõigile “šaakalitele” näidati koht kätte. Ja ei maksa jätta tähelepanuta, et Kõlvart andis streigi õnnestumiseks korralduse kõigile streikivatele Tallinna õpetajatele maksta täielikku töötasu… Reformarid seda vastuhakkamist muidugi ei andesta.

Järgnevalt viiaksekoalitsiooni poolt läbi nn haridusreform – kuna õpetajatele on RAHA vaja -, mille tulemusena jätkatakse maakoolide (alg- ja keskkoolide ning gümnaasiumide) hävitamist. Õpilaste juured rebitakse kodukohast ja vanematest lahti, suunates nad õpinädalateks internaatidesse – neist saavad bussidega rändlevad linnalapsed. Veel korraldatakse ümber õppekavad kuhu tuuakse SALLIVUS (siiasaabuvate migrantide vastu), SOOÕPETUS (72 sugu; ei ole ainult mehed ja naised!), ROHEPÖÖRDEÕPETUS jne.

C) Renoveerimiskohustuse seadusega, rakendatakse põhjamaises Eestis jõuliselt diskrimineerivaid(*) energiatõhususe nõudeid nagu aasta keskmiselt 10⁰C soojemas kliimas Vahemere ääres. Küttekoormus Eestis ca 4000⁰C*h/a, olukorras kus Saksamaal-Prantsusmaal 2000⁰C*h/a ja Itaalias-Hispaanias <700⁰C*h/a. Diskrimineerivalt oluliselt suurendatakse Eesti elamufondi rajamise ja käitamise kulusid, saavutamaks keskmiselt Saksamaaga sama energiakulu brutto-m2 pinna kohta. Alates 2028.a ei anta ehitusluba muudele kui A-energiaklassi majadele ja 2030.a vajaliku energiamärgiseta elamute müük või üürimine on keelatud rääkimata võimalusest neid soetada või arvestada pangalaenu tagatisena.

Mäletatavasti Nõukogude liidus kehtisid Строительные нормы и правила (СНиП) ja Межгосуда́рственный станда́рт (ГОСТ) alusel energiatõhususe nõuded, mida on rakendatud valdava osa Eesti elamufondi projekteerimisel ja ehitamisel. Nende kohaselt energiatõhususe nõuded kehtisid arvestades kliimatsoone!!!

Kuidas, seda arvestades, Euroliiduga liitumist ja kirvega kesk-Euroopa kasuks keskmistatud Euronõuete rakendamist kuidagi meie senise poliitilise ja õigusloome kultuuriga(**) ning selle säilimisega, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse vajaduse ja kohustusega, saab kokkusobivaks pidada?

(* – diskrimineerimine – kui samaväärseid olukordi käsitletakse erinevalt või erinevaid olukordi samaväärselt!
** – kultuur – mingil ajahetkel saavutatud parim tase)

D) Moskva punased isandad Berlini, Brüsseli ja Strasbourgi omade vastu vahetanud, parasjagu sobivalt selektiivset siimulikku amneesiat põdevate reformikompradoride poolt kahe dekaadi kestelt on juhitud Eesti lõputusse kriisi.

Kui keskerakondliku poliitika tunnuseks on “kinnisvaraäri ja ummik”, isamaalise tunnuseks “ettevõtlikud vabamüürlased iga hinna eest võimul”, sotsialistide tunnuseks “aitame kõiki teisi abi vajava oma rahva raha eest”, konservativsete natsionaalsotsialistide tunnuseks “kolhoos ja riigiusundiga monarhhia”, siis reformikompradoride tunnuseks on “iseseisva mõtlemisvõime puudumine – lojaalsus muusika tellijale”, “igavene kriis” ja “rahapesu, krüptopettused ja pankurite pidu”. Kõigi eelnimetatute ühine tunnus on põlvnemine kuritegelikust NSVL kommunistliku partei Eesti harust, mille repressiivorgan oli KGB; ning ENSV, mitte 20.sajandi algusest põlisrahva-eestlaste loodud Eesti Vabariigi, kultuuri ja keele kandmine!

Hämmastaval kombel maailma senise ajaloo suurimat rahapesu (ja ilmselt ka organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamist) ehk selektiivselt mittemärganud universaalminister koos tema ametisse nimetanud reformikompradoridega ei istu veel USA-s vanglas? Nimelt on ju kõik kuritegevus USA dollarites karistatav USA seaduste alusel! Nii palju siis läänelikest väärtustest: parem end inkrimineerinud kurjategijad Eesti võimul isandate kõpa all kui iseseisev ja sõltumatu Eesti.

Kas leidub veel keegi, kes usub võimuerakondade jutlustusi ja lubadusi?
Tuleb teha lõpuks järeldused aina süvenevast rahvast ja riiki lammutavast kiskjalike karjäristide võimust – apartheid – autoritaarne poliitiline süsteem, mis tagab vähemuspopulatsiooni sotsiaalse, majandusliku ja poliitilise domineerimise!

Õnnitleme kõiki 08.05.1990 ENSV ülemnõukogu seadusega Eesti sümboolikast Eesti Vabariigi nime ja sümboolika omastanud ENSV kodankke, kellel on veel meeles Tartu rahu aastapäev!
Head saabuvat Eesti Vabariigi sünnipäeva!

PERE Juhatus

Tallinnas, 1. veebruaril AD 2024


Comments

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga